Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 74/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΕΗΗ46907Θ-Φ06

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 74/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 10:47:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΗ46907Θ-Φ06
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου