Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ FLUOROSCEIN» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ε4Κ46907Θ-6Δ6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗ FLUOROSCEIN» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 09:30:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε4Κ46907Θ-6Δ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου