Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 920/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ε4Δ46907Θ-4Ο7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 920/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 08:40:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε4Δ46907Θ-4Ο7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου