Π11Θ27-2023-ΟΡΘΗ – ΑΔΑ: 6ΔΤΝ46907Θ-63Ι

Θέμα: Π11Θ27-2023-ΟΡΘΗ
Ημερομηνία: 30/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 08:34:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤΝ46907Θ-63Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου