Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 329/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΕ246907Θ-ΔΡΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 329/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 09:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕ246907Θ-ΔΡΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου