Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Δ8346907Θ-ΜΗΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 13:29:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ8346907Θ-ΜΗΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου