ΧΕ-658 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 190/2023 – ΑΔΑ: 6Δ4Μ46907Θ-ΞΕΗ

Θέμα: ΧΕ-658 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 190/2023
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ4Μ46907Θ-ΞΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου