Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-786

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 09:26:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-786
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου