Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-8-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΑΝΝ46907Θ-Η3Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-8-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 09:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΝΝ46907Θ-Η3Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου