ΧΕ-707 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2081/2022) , CLAW A 21 (1395.47), CLAWΒ ‘ 21 (1690.57) R. A 2021 (2.24), R. Γ’ 2021 (2.31), R. Δ’ 2021 (3.6) – ΑΔΑ: 6Α7Μ46907Θ-Β0Γ

Θέμα: ΧΕ-707 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2081/2022) , CLAW A 21 (1395.47), CLAWΒ ‘ 21 (1690.57) R. A 2021 (2.24), R. Γ’ 2021 (2.31), R. Δ’ 2021 (3.6)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:04:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7Μ46907Θ-Β0Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου