Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Α2346907Θ-ΠΥΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 12:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α2346907Θ-ΠΥΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου