Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 69ΦΓ46907Θ-5Ω2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:14:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΦΓ46907Θ-5Ω2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου