ΧΕ-943 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2023 – ΑΔΑ: 69ΔΟ46907Θ-7Ω2

Θέμα: ΧΕ-943 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2023
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:41:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΔΟ46907Θ-7Ω2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου