ΧΕ-859 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022 – ΑΔΑ: 675Π46907Θ-ΟΤΘ

Θέμα: ΧΕ-859 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1165/2022
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 675Π46907Θ-ΟΤΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου