Πρόσκληση για προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο μελών (ιατρών) στην Επιτροπή Χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – ΑΔΑ: 66ΩΡ46907Θ-ΚΔΩ

Θέμα: Πρόσκληση για προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο μελών (ιατρών) στην Επιτροπή Χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 14:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΩΡ46907Θ-ΚΔΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου