Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 826/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 65Σ446907Θ-ΦΡΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 826/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 09:32:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Σ446907Θ-ΦΡΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου