Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 65ΑΣ46907Θ-ΖΜΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 08:05:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΑΣ46907Θ-ΖΜΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου