ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2099/22) – ΑΔΑ: 64ΗΒ46907Θ-ΛΝΥ

Θέμα: ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2099/22)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:21:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΗΒ46907Θ-ΛΝΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου