Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 64ΦΒ46907Θ-ΚΩ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 13:22:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΦΒ46907Θ-ΚΩ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου