ΧΕ-783 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 374/2022 – ΑΔΑ: 64ΦΦ46907Θ-66Ο

Θέμα: ΧΕ-783 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 374/2022
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 11:08:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΦΦ46907Θ-66Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου