Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1022 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 63ΒΦ46907Θ-ΥΔ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1022 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 12:19:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΦ46907Θ-ΥΔ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου