Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 63ΚΟ46907Θ-0ΩΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 12:20:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΚΟ46907Θ-0ΩΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου