Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 631Η46907Θ-3ΤΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:06:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 631Η46907Θ-3ΤΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου