ΧΕ-691 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠ. Δ.Σ 17/15-07-21ΘΕΗΔ 2, Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠ.Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11&Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2088/2022) ,R. A21 (3761.7), R. B 21 (2244.66), R. Γ’ 21 (2381.24), R. Δ’ 21 (2367.95) – ΑΔΑ: 62Ζ746907Θ-Γ4Ε

Θέμα: ΧΕ-691 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠ. Δ.Σ 17/15-07-21ΘΕΗΔ 2, Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠ.Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11&Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2088/2022) ,R. A21 (3761.7), R. B 21 (2244.66), R. Γ’ 21 (2381.24), R. Δ’ 21 (2367.95)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ζ746907Θ-Γ4Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου