Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 62ΥΒ46907Θ-ΑΔΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 14:57:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΥΒ46907Θ-ΑΔΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου