Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 62Α846907Θ-ΞΑΘ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 12:34:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Α846907Θ-ΞΑΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου