ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ , ΠΟΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ – ΑΔΑ: 619546907Θ-ΨΟ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ , ΠΟΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 11:01:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 619546907Θ-ΨΟ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου