ΧΕ-786 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 416/2023 – ΑΔΑ: 610Θ46907Θ-ΟΔΝ

Θέμα: ΧΕ-786 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 416/2023
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 11:42:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 610Θ46907Θ-ΟΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου