ΧΕ-604 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΟΡΒΑΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 60ΓΨ46907Θ-5Κ7

Θέμα: ΧΕ-604 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΟΡΒΑΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:06:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΓΨ46907Θ-5Κ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου