Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 215/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 605Ρ46907Θ-ΕΙΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 215/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:54:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 605Ρ46907Θ-ΕΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου