Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΡΒΠΙ46907Θ-ΦΘΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 13:16:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΠΙ46907Θ-ΦΘΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου