ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: ΡΟΥΗ46907Θ-ΘΑ0

Θέμα: ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 15:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΥΗ46907Θ-ΘΑ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου