Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΩΡΛ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΩ3Χ46907Θ-ΩΔΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΩΡΛ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 14:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ3Χ46907Θ-ΩΔΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου