ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΖ6Σ46907Θ-ΡΜ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 12:45:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ6Σ46907Θ-ΡΜ1
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Λήψη αρχείου