ΧΕ-471 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2001/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΥΥΩ46907Θ-1ΗΧ

Θέμα: ΧΕ-471 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2001/2022 )
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:40:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥΩ46907Θ-1ΗΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου