Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: ΨΞ4Τ46907Θ-Θ0Ψ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 14:46:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4Τ46907Θ-Θ0Ψ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου