ΧΕ-469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1982/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΒ3Κ46907Θ-ΡΓΒ

Θέμα: ΧΕ-469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1982/2022 )
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3Κ46907Θ-ΡΓΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου