Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΤΘΘ46907Θ-Κ9Ψ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 08:29:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘΘ46907Θ-Κ9Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου