ΧΕ-470 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1026/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1983/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΘΝ346907Θ-6ΑΖ

Θέμα: ΧΕ-470 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1026/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1983/2022 )
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:15:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝ346907Θ-6ΑΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου