ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΔΑ: ΨΘΦ346907Θ-Α9Ω

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/04/2023 09:41:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΦ346907Θ-Α9Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου