Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 801/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣ2846907Θ-ΕΒΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 801/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 08:34:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ2846907Θ-ΕΒΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου