ΧΕ-543 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 267/2023 & ΧΕ 270/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΣΦ46907Θ-Β1Ω

Θέμα: ΧΕ-543 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 267/2023 & ΧΕ 270/2023
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:41:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΣΦ46907Θ-Β1Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου