Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.69 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡΜΨ46907Θ-Ζ9Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.69 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:13:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΜΨ46907Θ-Ζ9Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου