ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΨΙ946907Θ-ΥΣΛ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 12:48:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙ946907Θ-ΥΣΛ
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Λήψη αρχείου