Π8Θ17-2023 – ΑΔΑ: ΨΠΡΑ46907Θ-ΖΕΥ

Θέμα: Π8Θ17-2023
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 14:24:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΡΑ46907Θ-ΖΕΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου