Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩΔΦ46907Θ-ΗΕΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 09:14:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔΦ46907Θ-ΗΕΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου