Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΝΓΘ46907Θ-9ΔΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:21:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΓΘ46907Θ-9ΔΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου