Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΓ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ , κα Γερακίνη Φωτεινή – ΑΔΑ: ΨΜΓΤ46907Θ-Λ1Τ

Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΓ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ , κα Γερακίνη Φωτεινή
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 11:43:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΓΤ46907Θ-Λ1Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου