Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 810/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚ2Κ46907Θ-ΞΕ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 810/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 08:26:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ2Κ46907Θ-ΞΕ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου