Π8ΘΕΗΔ1-2023 – ΑΔΑ: ΨΙΞΩ46907Θ-9ΨΔ

Θέμα: Π8ΘΕΗΔ1-2023
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 08:06:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΞΩ46907Θ-9ΨΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου